Ingen hits

lofteborde og andre produkter

  Ingen hits

  Kategorier

   Ingen hits

   Sider

    Ingen hits

    case studies

     Ingen hits

     Service og sikkerhed

     Sammenstemmelseserklæringer

     Vores løfteborde og løftevogne er designet or produceret i overensstemmelse med kravene i EN 1570-1 for løftebordene og ISO 3691-5:2014 for løftevognene. De opfylder desudene kravene i direktiverne for maskiner, lavspændng og EMC. Alle maskinerne er CE-mærkede og der medføølger en EU-overensstemmelseserklæring. Herunder er der en kort beskrivelse af kravene i EU-standarderne.

     EN 1570-1EN 1570-1 specificerer sikkerhedskravene til løfteborde der hæver og/eller sænker materialer og/eller personer.

     • Regler for styrke og stabilitetsberegninger.
     • Sikkerhedkrav hvis personer eller bevægeligt gods skal placeres på bordet.
     • Minimumskrav til konstruktionen med og uden sikkerhedsramme.
     • Udstyr der skal beskytte personer, varer eller instalationer I arbejdsområdet.
     • Begrænset hastighed for hæve/sænkehastigheden.
     • Overbelastnigssikring.
     • Sikkerhed for at bordet ikke sænkes ved slangebrud, olielækage, strømafbrydelse eller lignende. EdmoLift er førende på dette område.
     • Krav til kontrolsystemer, eksempelvis nødstop
     • Kontrol af alle produkter inden levering.
     • Omfattende instruktionsbog omhandlende blandt andet vedligeholdelse, serviceintervaller og instruktion.

     ISO 3691-5:2014 (Gælder for WP-løftevognene) specificerer sikkerhedskravene til løftevogne med lad, gaffel o.lign der løfter/sænker/flytter gods.

     • Regler for styrke og stabilitetsberegninger herunder omfattende tests.
     • Sikring af gods så det ikke falder af.
     • Sikkerhedskrav til konstruktionen
     • Instruktioner der skal hindre at personer, gods eller installationer bliver beskadiget.
     • Ergonomisk design af håndtaget.
     • Bremse på vognen og beskyttelse af hjulene.
     • Sikring mod overbelastning.
     • Begrænset hastighed for hæve/sænkehastigheden.
     • Krav til el- og kontrolsystemer.
     • Omfattende instruktionsbog omhandlende blandt andet vedligeholdelse, serviceintervaller og instruktion.