Produkter

  Ingen hits

  Kategorier

   Ingen hits

   Sider

    Ingen hits

    FAQ

    Reperationer skal foretages af kompetent personale. Kontakt EdmoLift hvis der ønskes assistance eller hvis fejlen ikke umiddelbar kan udbedres. Alt arbejde under platformen må kun foretages når bordet er sikret med at synke ved hjælp af sikkerhedslåsene. Efter større reparationer skal bordet belastnings- og funktionstestes. Kontakt EdmoLift for instruktioner. 

    Ved skæren og svejsning i stålkonstruktionen er der risiko for skadelige dampe. Der skal derfor bruges passende beskyttelse og arbejdsmetoder.

    Fejlfinding for løfteborde, armløftere, palleløftere og tiltenheder.

    Fejl Årsag Løsning
    Motoren vil ikke starte

    Strømtilførelsen er slukket.

    Ingen fødestrøm.

    Nødstoppet er trykket ind.

    Sikringerne for høj eller lavspænding slået fra.

    Tilslut strømmen.

    Kontroller forsyningen.

    Drej knappen for at genetablere kredsløbet.

    Undersøg årsagen og reset.

    Ingen vertikal bevægelse

    Motoren kører I den forkerte retning.

    Forkert elektrisk tilslutning.

    Sænkeventilen er åben.

    Løftebordet er overbelastet.

    Byt faserne. (OBS: Sikrer at strømmen er fjernet.)

    Kontroller forbindelserne.

    Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet.

    Fjern gods fra bordet.

    Løftebordet når ikke maksimal højden

    Ikke tilstrækkelig oliemængde.

    Sænkeventilen er åben

    Tilfør olie, men ikke mere end hvad der er nødvendig for at nå maksimal højden. For meget olie kan få olietanken til at flyde over når bordet sænkes.

    Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet

    Ustabil løft og sænkning af bordet

    Luft I det hydrauliske system.

    Kontroller oliestanden. Kør op/ned med bordet et par gange med ca. 5 min. Interval. Når bordet er sænket helt ned trykkes ned-knappen ind i ca. 30 sekunder.

    Løftebordet kan ikke sænke

    Forkert kabelføring.

    Nødstop aktiveret.

    Sikkerhedsrammen aktiveret.

    Sikringer for høj eller lavsænding slået fra.

    Sænkeventilen åbner ikke.

    Kontroller forbindelser.

    Drej knappen for at genetablere kredsløbet.

    Kør kortvarigt bordet op, herefter kan bordet sænkes
    Undersøg årsagen og reset.

    Undersøg det elektriske system. Ventil enhed skal eventuel udskiftes.

    Løftebordet sænkes uden at ned-knappen aktiveres

    Skidt i det hydrauliske system.


    Oliens volume mindskes grundet afkøling af olien.

    1. Kør bordet op/ned et par gange for at fjerne skidtet fra ventilen
    2. Skil sænkeventilen ad, undersøg og rens den.
    3. Udskift filtre, olie og evt. ventilen.

    Ses ofte. Hvis det er til gene kan EdmoLift kontaktes for løsningsforslag.

    Hæve/sænke hastigheden er hurtigere eller langsommere end ønsket

    Gennemløbsventilen ikke korrekt indstillet.

    Juster ventilen. OBS: højere hastighed ken medføre ustabil gods.

     

    Fejlfinding for WP løftevogne

    Fejl Årsag Løsning
    Motoren starter ikke

    Hovedafbryder slukket.

    Batteirspændingen for lav.

    Tilslut hvoedafbryder.

    Oplad batterierne

    Ingen vertikal vandring

    Sikringen slået fra.

    Motoren stopper grundet beskyttelsesprogramet.

    Andre årsager.

    Undersøg årsagen og reset.

    Løftevognen overbelastet. Fjern noget af godset.

    Kontakt EdmoLift

    Ladet vil ikke sænkes

    Hovedafbryder slukket.

    Motoren stopper grundet beskyttelsesprogramet

    Tilslut hvoedafbryder.

    Løftevognen overbelastet. Fjern noget af godset

     

    Fejlfinding for mobile løfteborde

    Fejl Årsag Løsning
    Motoren vil ikke starte

    Batterispænding for lav.

    Oplad batterierne.

    Bordet vil ikke hæve

    Sænkeventilen er åben.

    Sænke ventilen er ikke lukket.

    Andre årsager.

    Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet.

    Kontroller ventilen og evt. juster.

    Kontakt EdmoLift.

    Løftebordet når ikke maksimal højden

    Ikke tilstrækkelig oliemængde.

    Sænkeventilen er åben.

    Tilfør olie, men ikke mere end hvad der er nødvendig for at nå maksimal højden. For meget olie kan få olietanken til at flyde over når bordet sænkes.

    Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet.

    Løftebordet vil ikke sænke

    Sænke ventilen er åben.

    Vedligeholdelsessikring slået til.

    Undersøg ventilenheden. Skal evt. Justeres eller udskiftes.

    Slå sikringspalerne op.

    Bordet sænkes uden at sænkehåndtaget er aktiveret

    Skidt I det hydrauliske system.

    Sænke ventilen er ikke lukket.

    Oliens volume mindskes grundet afkøling af olien.

    1. Kør bordet op/ned et par gange for at fjerne skidtet fra ventilen
    2. Skil sænkeventilen ad, undersøg og rens den.
    3. Udskift filtre, olie og evt. ventilen.

    Undersøg ventilenheden. Skal evt. Justeres eller udskiftes.

    Ses ofte. Hvis det er til gene kan EdmoLift kontaktes for løsningsforslag.