Produkter

  Ingen hits

  Kategorier

   Ingen hits

   Sider

    Ingen hits

    FAQ

    Reperationer skal foretages af kompetent personale. Kontakt EdmoLift hvis der ønskes assistance eller hvis fejlen ikke umiddelbar kan udbedres. Alt arbejde under platformen må kun foretages når bordet er sikret med at synke ved hjælp af sikkerhedslåsene. Efter større reparationer skal bordet belastnings- og funktionstestes. Kontakt EdmoLift for instruktioner. 

    Ved skæren og svejsning i stålkonstruktionen er der risiko for skadelige dampe. Der skal derfor bruges passende beskyttelse og arbejdsmetoder.

    Fejlfinding for løfteborde, armløftere, palleløftere og tiltenheder.

    Fejl Årsag Løsning
    Motoren vil ikke starte Strømtilførelsen er slukket. Tilslut strømmen.
    Ingen fødestrøm. Kontroller forsyningen.
    Nødstoppet er trykket ind. Drej knappen for at genetablere kredsløbet.
    Sikringerne for høj eller lavspænding slået fra. Undersøg årsagen og reset.
    Ingen vertikal bevægelse Motoren kører I den forkerte retning. Byt faserne. (OBS: Sikrer at strømmen er fjernet.)
    Forkert elektrisk tilslutning. Kontroller forbindelserne.
    Sænkeventilen er åben. Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet.

    Løftebordet er overbelastet.

    Fjern gods fra bordet.

    Løftebordet når ikke maksimal højden Ikke tilstrækkelig oliemængde. Tilfør olie, men ikke mere end hvad der er nødvendig for at nå maksimal højden. For meget olie kan få olietanken til at flyde over når bordet sænkes.

    Sænkeventilen er åben.

    Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet

    Ustabil løft og sænkning af bordet

    Luft I det hydrauliske system.

    Kontroller oliestanden. Kør op/ned med bordet et par gange med ca. 5 min. Interval. Når bordet er sænket helt ned trykkes ned-knappen ind i ca. 30 sekunder.

    Løftebordet kan ikke sænke Forkert kabelføring. Kontroller forbindelser.
    Nødstop aktiveret. Drej knappen for at genetablere kredsløbet.
    Sikkerhedsrammen aktiveret. Kør kortvarigt bordet op, herefter kan bordet sænkes.
    Sikringer for høj eller lavsænding slået fra. Undersøg årsagen og reset.

    Sænkeventilen åbner ikke.

    Undersøg det elektriske system. Ventil enhed skal eventuel udskiftes.

    Løftebordet sænkes uden at ned-knappen aktiveres Skidt i det hydrauliske system.

    1. Kør bordet op/ned et par gange for at fjerne skidtet fra ventilen.

    2. Skil sænkeventilen ad, undersøg og rens den.

    3. Udskift filtre, olie og evt. ventilen.

    Oliens volume mindskes grundet afkøling af olien.

    Ses ofte. Hvis det er til gene kan EdmoLift kontaktes for løsningsforslag.

    Hæve/sænke hastigheden er hurtigere eller langsommere end ønsket

    Gennemløbsventilen ikke korrekt indstillet.

    Juster ventilen. OBS: højere hastighed ken medføre ustabil gods.

     

    Fejlfinding for WP løftevogne

    Fejl Årsag Løsning
    Motoren starter ikke Hovedafbryder slukket. Tilslut hvoedafbryder.

    Batteirspændingen for lav.

    Oplad batterierne

    Ingen vertikal vandring Sikringen slået fra. Undersøg årsagen og reset.
    Motoren stopper grundet beskyttelsesprogramet. Løftevognen overbelastet. Fjern noget af godset.

    Andre årsager.

    Kontakt EdmoLift

    Ladet vil ikke sænkes Hovedafbryder slukket. Tilslut hvoedafbryder.

    Motoren stopper grundet beskyttelsesprogramet

    Løftevognen overbelastet. Fjern noget af godset

     

    Fejlfinding for mobile løfteborde

    Fejl Årsag Løsning
    Motoren vil ikke starte

    Batterispænding for lav.

    Oplad batterierne.

    Bordet vil ikke hæve Sænkeventilen er åben. Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet.
    Sænke ventilen er ikke lukket. Kontroller ventilen og evt. juster.

    Andre årsager.

    Kontakt EdmoLift.

    Løftebordet når ikke maksimal højden Ikke tilstrækkelig oliemængde. Tilfør olie, men ikke mere end hvad der er nødvendig for at nå maksimal højden. For meget olie kan få olietanken til at flyde over når bordet sænkes.

    Sænkeventilen er åben.

    Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet.

    Løftebordet vil ikke sænke Sænke ventilen er åben. Undersøg ventilenheden. Skal evt. Justeres eller udskiftes.

    Vedligeholdelsessikring slået til.

    Slå sikringspalerne op.

    Bordet sænkes uden at sænkehåndtaget er aktiveret Skidt I det hydrauliske system.

    1. Kør bordet op/ned et par gange for at fjerne skidtet fra ventilen.

    2. Skil sænkeventilen ad, undersøg og rens den.

    3. Udskift filtre, olie og evt. ventilen.

    Sænke ventilen er ikke lukket. Undersøg ventilenheden. Skal evt. Justeres eller udskiftes.

    Oliens volume mindskes grundet afkøling af olien.

    Ses ofte. Hvis det er til gene kan EdmoLift kontaktes for løsningsforslag.