Fejlfinding/problemløsning

Reperationer skal foretages af kompetent personale. Kontakt EdmoLift hvis der ønskes assistance eller hvis fejlen ikke umiddelbar kan udbedres. Alt arbejde under platformen må kun foretages når bordet er sikret med at synke ved hjælp af sikkerhedslåsene. Efter større reparationer skal bordet belastnings- og funktionstestes. Kontakt EdmoLift for instruktioner. 

Ved skæren og svejsning i stålkonstruktionen er der risiko for skadelige dampe. Der skal derfor bruges passende beskyttelse og arbejdsmetoder.


Fejlfinding for WP løftevogne | Fejlfinding for mobile løfteborde

Fejlfinding for løfteborde, armløftere, palleløftere og tiltenheder.

Fejl
Årsag
Løsning
Motoren vil ikke starte
Strømtilførelsen er slukket

Ingen fødestrøm

Nødstoppet er trykket ind

Sikringerne for høj eller lavspænding slået fra.
Tilslut strømmen

Kontroller forsyningen

Drej knappen for at genetablere kredsløbet

Undersøg årsagen og reset.

Ingen vertikal bevægelse
Motoren kører I den forkerte retning.


Forkert elektrisk tilslutning

Sænkeventilen er åben

Løftebordet er overbelastet
Byt faserne. (OBS: Sikrer at strømmen er fjernet.)

Kontroller forbindelserne

Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet

Fjern gods fra bordet

Løftebordet når ikke maksimal højden.
Ikke tilstrækkelig oliemængde
Sænkeventilen er åben
Tilfør olie, men ikke mere end hvad der er nødvendig for at nå maksimal højden. For meget olie kan få olietanken til at flyde over når bordet sænkes.

Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet

Ustabil løft og sænkning af bordet.
Luft I det hydrauliske system
Kontroller oliestanden. Kør op/ned med bordet et par gange med ca. 5 min. Interval. Når bordet er sænket helt ned trykkes ned-knappen ind i ca. 30 sekunder.

Løftebordet kan ikke sænke.
Forkert kabelføring

Nødstop aktiveret

Sikkerhedsrammen aktiveret


Sikringer for høj eller lavsænding slået fra.

Sænkeventilen åbner ikke
Kontroller forbindelser

Drej knappen for at genetablere kredsløbet

Kør kortvarigt bordet op, herefter kan bordet sænkes

Undersøg årsagen og reset.

Undersøg det elektriske system. Ventil enhed skal eventuel udskiftes.

Løftebordet sænkes uden at ned-knappen aktiveres
Skidt i det hydrauliske systemOliens volume mindskes grundet afkøling af olien.
1. Kør bordet op/ned et par gange for at fjerne skidtet fra ventilen

2. Skil sænkeventilen ad, undersøg og rens den.

3. Udskift filtre, olie og evt. ventilen


Ses ofte. Hvis det er til gene kan EdmoLift kontaktes for løsningsforslag.

Hæve/sænke hastigheden er hurtigere eller langsommere end ønsket
Gennemløbsventilen ikke korrekt indstillet
Juster ventilen. OBS: højere hastighed ken medføre ustabil gods.

Fejlfinding for WP løftevogne

Fejl
Årsag
Løsning
Motoren starter ikke
Hovedafbryder slukket

Batteirspændingen for lav
Tilslut hvoedafbryder

Oplad batterierne

Ingen vertikal vandring
Sikringen slået fra

Motoren stopper grundet beskyttelsesprogramet

Andre årsager
Undersøg årsagen og reset.

Løftevognen overbelastet. Fjern noget af godset.

Kontakt EdmoLift

Ladet vil ikke sænkes
Hovedafbryder slukket

Motoren stopper grundet beskyttelsesprogramet
Tilslut hvoedafbryder

Løftevognen overbelastet. Fjern noget af godset

Fejlfinding for mobile løfteborde

Fejl
Årsag
Løsning
Motoren vil ikke starte
Batterispænding for lav
Oplad batterierne

Bordet vil ikke hæve
Sænkeventilen er åben

Sænke ventilen er ikke lukket

Andre årsager
Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet

Kontroller ventilen og evt. juster.

Kontakt EdmoLift

Løftebordet når ikke maksimal højden
Ikke tilstrækkelig oliemængde
Sænkeventilen er åben
Tilfør olie, men ikke mere end hvad der er nødvendig for at nå maksimal højden. For meget olie kan få olietanken til at flyde over når bordet sænkes.

Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet

Løftebordet vil ikke sænke
Sænke ventilen er åben


Vedligeholdelsessikring slået til
Undersøg ventilenheden. Skal evt. Justeres eller udskiftes

Slå sikringspalerne op.

Bordet sænkes uden at sænkehåndtaget er aktiveret
Skidt I det hydrauliske system.Sænke ventilen er ikke lukket


Oliens volume mindskes grundet afkøling af olien.
1. Kør bordet op/ned et par gange for at fjerne skidtet fra ventilen

2. Skil sænkeventilen ad, undersøg og rens den.

3. Udskift filtre, olie og evt. ventilen


Undersøg ventilenheden. Skal evt. Justeres eller udskiftes

Ses ofte. Hvis det er til gene kan EdmoLift kontaktes for løsningsforslag.

Danske forhandlere
TA Teknik.dk
tateknik.dk
TA Teknik.dk
Nørreåvej 9
DK-8860 Ulstrup
Tel. +45 86 98 63 51
mail@tateknik.dk
TAWI DANMARK A/S
tawidanmark.dk
TAWI DANMARK A/S
Arresøvej 7
8240 Risskov
Tel. +45 86 17 22 66
mail@tawidanmark.dk