Sammenstemmelseserklæringer

Vores løfteborde og løftevogne er designet or produceret i overensstemmelse med kravene i EN 1570-1 for løftebordene og ISO 3691-5:2014 for løftevognene. De opfylder desudene kravene i direktiverne for maskiner, lavspændng og EMC. Alle maskinerne er CE-mærkede og der medføølger en EU-overensstemmelseserklæring. Herunder er der en kort beskrivelse af kravene i EU-standarderne.

EN 1570-1 specificerer sikkerhedskravene til løfteborde der hæver og/eller sænker materialer og/eller personer.

 • Regler for styrke og stabilitetsberegninger.
 • Sikkerhedkrav hvis personer eller bevægeligt gods skal placeres på bordet.
 • Minimumskrav til konstruktionen med og uden sikkerhedsramme.
 • Udstyr der skal beskytte personer, varer eller instalationer I arbejdsområdet.
 • Begrænset hastighed for hæve/sænkehastigheden.
 • Overbelastnigssikring.
 • Sikkerhed for at bordet ikke sænkes ved slangebrud, olielækage, strømafbrydelse eller lignende. EdmoLift er førende på dette område.
 • Krav til kontrolsystemer, eksempelvis nødstop
 • Kontrol af alle produkter inden levering.
 • Omfattende instruktionsbog omhandlende blandt andet vedligeholdelse, serviceintervaller og instruktion.

ISO 3691-5:2014 (Gælder for WP-løftevognene) specificerer sikkerhedskravene til løftevogne med lad, gaffel o.lign der løfter/sænker/flytter gods.

 • Regler for styrke og stabilitetsberegninger herunder omfattende tests.
 • Sikring af gods så det ikke falder af.
 • Sikkerhedskrav til konstruktionen
 • Instruktioner der skal hindre at personer, gods eller installationer bliver beskadiget.
 • Ergonomisk design af håndtaget.
 • Bremse på vognen og beskyttelse af hjulene.
 • Sikring mod overbelastning.
 • Begrænset hastighed for hæve/sænkehastigheden.
 • Krav til el- og kontrolsystemer.
 • Omfattende instruktionsbog omhandlende blandt andet vedligeholdelse, serviceintervaller og instruktion.