Reperationer skal foretages af kompetent personale. Kontakt EdmoLift hvis der ønskes assistance eller hvis fejlen ikke umiddelbar kan udbedres. Alt arbejde under platformen må kun foretages når bordet er sikret med at synke ved hjælp af sikkerhedslåsene. Efter større reparationer skal bordet belastnings- og funktionstestes. Kontakt EdmoLift for instruktioner. 

Ved skæren og svejsning i stålkonstruktionen er der risiko for skadelige dampe. Der skal derfor bruges passende beskyttelse og arbejdsmetoder.

Fejlfinding for løfteborde, armløftere, palleløftere og tiltenheder.

Fejl Årsag Løsning
Motoren vil ikke starte Strømtilførelsen er slukket
Ingen fødestrøm
Nødstoppet er trykket ind
Sikringerne for høj eller lavspænding slået fra.
Tilslut strømmen
Kontroller forsyningen
Drej knappen for at genetablere kredsløbet
Undersøg årsagen og reset.
Ingen vertikal bevægelse Motoren kører I den forkerte retning.
Forkert elektrisk tilslutning
Sænkeventilen er åben
Løftebordet er overbelastet
Byt faserne. (OBS: Sikrer at strømmen er fjernet.)
Kontroller forbindelserne
Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet
Fjern gods fra bordet
Løftebordet når ikke maksimal højden Ikke tilstrækkelig oliemængde
Sænkeventilen er åben
Tilfør olie, men ikke mere end hvad der er nødvendig for at nå maksimal højden. For meget olie kan få olietanken til at flyde over når bordet sænkes.
Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet
Ustabil løft og sænkning af bordet Luft I det hydrauliske system Kontroller oliestanden. Kør op/ned med bordet et par gange med ca. 5 min. Interval. Når bordet er sænket helt ned trykkes ned-knappen ind i ca. 30 sekunder.
Løftebordet kan ikke sænke Forkert kabelføring
Nødstop aktiveret
Sikkerhedsrammen aktiveret
Sikringer for høj eller lavsænding slået fra.
Sænkeventilen åbner ikke
Kontroller forbindelser 
Drej knappen for at genetablere kredsløbet
Kør kortvarigt bordet op, herefter kan bordet sænkes
Undersøg årsagen og reset.
Undersøg det elektriske system. Ventil enhed skal eventuel udskiftes.
Løftebordet sænkes uden at ned-knappen aktiveres Skidt i det hydrauliske system
Oliens volume mindskes grundet afkøling af olien.
1. Kør bordet op/ned et par gange for at fjerne skidtet fra ventilen
2. Skil sænkeventilen ad, undersøg og rens den.
3. Udskift filtre, olie og evt. ventilen
Ses ofte. Hvis det er til gene kan EdmoLift kontaktes for løsningsforslag.
Hæve/sænke hastigheden er hurtigere eller langsommere end ønsket Gennemløbsventilen ikke korrekt indstillet Juster ventilen. OBS: højere hastighed ken medføre ustabil gods.

 

Fejlfinding for WP løftevogne

Fejl Årsag Løsning
Motoren starter ikke Hovedafbryder slukket
Batteirspændingen for lav
Tilslut hvoedafbryder
Oplad batterierne
Ingen vertikal vandring Sikringen slået fra
Motoren stopper grundet beskyttelsesprogramet
Andre årsager
Undersøg årsagen og reset.
Løftevognen overbelastet. Fjern noget af godset.
Kontakt EdmoLift
Ladet vil ikke sænkes Hovedafbryder slukket
Motoren stopper grundet beskyttelsesprogramet
Tilslut hvoedafbryder
Løftevognen overbelastet. Fjern noget af godset

 

Fejlfinding for mobile løfteborde

Fejl Årsag Løsning
Motoren vil ikke starte Batterispænding for lav Oplad batterierne
Bordet vil ikke hæve Sænkeventilen er åben
Sænke ventilen er ikke lukket
Andre årsager
Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet
Kontroller ventilen og evt. juster.
Kontakt EdmoLift
Løftebordet når ikke maksimal højden Ikke tilstrækkelig oliemængde
Sænkeventilen er åben
Tilfør olie, men ikke mere end hvad der er nødvendig for at nå maksimal højden. For meget olie kan få olietanken til at flyde over når bordet sænkes.
Løftebordet er overbelastet, fjern gods fra bordet
Løftebordet vil ikke sænke Sænke ventilen er åben
Vedligeholdelsessikring slået til
Undersøg ventilenheden. Skal evt. Justeres eller udskiftes
Slå sikringspalerne op.
Bordet sænkes uden at sænkehåndtaget er aktiveret Skidt I det hydrauliske system.
Sænke ventilen er ikke lukket
Oliens volume mindskes grundet afkøling af olien.
1. Kør bordet op/ned et par gange for at fjerne skidtet fra ventilen
2. Skil sænkeventilen ad, undersøg og rens den.
3. Udskift filtre, olie og evt. ventilen
Undersøg ventilenheden. Skal evt. Justeres eller udskiftes
Ses ofte. Hvis det er til gene kan EdmoLift kontaktes for løsningsforslag.